(TBMK) – Ở Hà Nội, dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn từ K26+000 đến K26+600 thuộc khu vực hạ lưu kè Cam Thượng, trên địa bàn xã Cam Thượng, huyện Ba Vì và xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.


thời báo mêkong

Với tổng mức đầu tư dự kiến là 9,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2018. Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng của nhà nước và thành phố. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và quy chế dân chủ cơ sở theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự án biết và tham gia giám sát.

Ly Sơn

Authors