(TBMK) – Nhờ khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, phát huy nội lực mà từ một vùng quê nghèo đến nay bức tranh Nông thôn mới của xã Gia Hanh đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Với sự nỗ lươc phấn đấu không mệt mỏi của mình đến cuối năm 2018 xã Gia Hanh đã vinh dự được ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công nhận xã đạt Nông thôn mới.

Khu hành chính xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.  Là xã có phong cảnh đẹp của tỉnh Hà Tĩnh. Con người Gia Hanh hiền hòa trung hậu, chịu thương chịu khó nhưng cũng rất đỗi anh hùng. Ngay khi được sự chỉ đạo của huyện về xây dựng Nông thôn mới, xác định đây là một chương trình lớn và mới đối với địa phương Gia Hanh, đòi hỏi phải tập trung cao độ sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được thành lập do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban chỉ đạo, hai đồng chí phó ban là đồng chí phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy. Các đồng chí trong ban chỉ đạo được phân công phụ trách theo từng nhóm tiêu chí, thành lập ban quản lý điều hành xây dựng Nông thôn mới của xã do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đồng thời phân công chỉ đạo các thôn, xóm thành lập các tiểu ban thực hiện xây dựng Nông thôn mới do đồng chí trưởng thôn, xóm làm trưởng tiểu ban và các thành viên ban công tác mặt trận thôn và thành lập các tiểu ban của xã để điều hành nhiệm vụ giúp ban quản lý tổ chức thực hiện, đồng thời đã ban hành các văn bản chỉ đạo, có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới. Cùng với đó công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ Đảng viên và nhân dân về xây dựng Nông thôn mới.

Với quan điểm xây dựng Nông thôn mới phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, để tạo ra nguồn lực đóng góp của nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân, nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng Nông thôn mới và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ thành quả. Với quan điểm trên trong những những năm qua địa phương tạo điều kiện thuận lợi ưu tiên phát triển nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong sản xuất nông nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Phát triển xây dựng những cánh đồng mầu lớn, từng bước phối hợp đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng nâng cao giá trị thu nhập cho nhân dân, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả kinh tế cao. Nhìn chung các mô hình phát triển kinh tế được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và đúng với chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, lấy sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại làm gốc để nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập là thế mạnh của địa phương góp phần giải quyết việc làm cải thiện đời sống nhân dân, xóa bỏ dần thói quen sản xuất manh mún lạc hậu.

Trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Nông thôn mới của xã Gia Hanh

Trên có sở xác định rõ chương trình trọng tâm và khâu đột phá, thời gian qua xã đã đầu tư nâng cấp và cải tạp hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của nhân dân. Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Nâng cấp cải tạo một số tuyến đường và bê tông hóa nắp đậy rãnh tiêu nước trong khu dân cư. Nâng cấp hệ thống lưới điện và hệ thống truyền thanh, đảm bảo thông tin truyên truyền thông suốt phục vụ nhân dân. Đầu tư mua sắm các thiết bị, cải tạo, nâng cấp các công trình trường học trên địa bàn. Đầu tư xây dựng khu công sở, cải tạo nâng cấp trung tâm văn hóa và các công trình phụ trợ. Cải tạo nâng cấp công trình trạm ytế. phục vụ tốt khám sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Vận động nhân dân xây dựng các công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong các khu dân cư bằng nguồn vốn tự có của nhân dân và một phần kích cầu của ngân sách nhà nước, vốn vay ngân sách xã hội đầu tư xây dựng bãi rác thải, đồng thời tăng cường công tác thu gom rác thải ở tất cả các thôn đưa về nơi quy định. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo và làm mới nhà văn hóa thôn, xóm. Đầu tư xây dựng mua sắm các thiết bị phục vụ cho các hoạt động vui chơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ và các họt động thể dục thể thao của nhân dân. Cấp ủy chính quyền xã xác định phát huy lợi thế huy động các nguồn lực tại chỗ và tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên và các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân. Trong năm 2018 toàn xã huy động được hơn 32 tỷ đồngcho chương trình. Trong đó ngân sách nhà nước và lồng ghép các dự án 6,71 tỷ đồng, Cộng đồng dân cư 8,83 tỷ đồng, tín dụng 15 tỷ đồng, doanh nghiệp và các nguồn khác 1,9 tỷ đồng

Từ một địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần phấn đấu vươn lên chính quyền địa phương và người dân xã Gia Hanh đã từng bước khắc phục khó khăn để làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó xác định xây dựng Nông thôn mới là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao đời sống người dân nên ngay khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới vào năm 2017 xã đã tranh thủ các nguồn lực vận động xây dựng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cùng với sự đồng lòng của người dân, nhờ vậy qua 2 năm xây dựng từ chỗ chỉ đạt 3 tiêu chí, đến cuối năm 2018 Gia Hanh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đánh dấu bước ngoặt mới cho quá trình phát triển của địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Gia Hanh thực hiện đề án xây dựng và phát triển toàn diện năm 2015- 2020 tiếp tục phát triển lên một bước mới hoàn thiện hơn về mọi mặt.

Đình Lam-Hoàng Thông

Authors