(TBMK) - Xây dựng chiến lược truyền thông đa dạng và triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Dự án VnSAT là một trong những vấn đề trọng tâm mà Ban Quản lý dự án VnSAT Long An đã và đang thực hiện.

Thời gian qua, Dự án VnSAT Long An tổ chức 1 hội nghị, hội thảo truyền thông cấp tỉnh về Dự án VnSAT có 60 người dự; tổ chức 5 hội thảo truyền thông về Dự án VnSAT tại các huyện trong vùng dự án có 364 người dự; tổ chức 18 hội thảo truyền thông về kết quả thực hiện dự án tại các hợp tác xã, có 1.258 người dự. Bên cạnh đó, thông qua báo, đài địa phương, VnSAT Long An thông tin về hoạt động và kết quả của dự án với 12 bài viết trên báo in và báo mạng, 20 lần phát thanh, 23 lần phát sóng truyền hình và 5 tin ngắn.

Chiến dịch truyền thông có chức năng tuyên truyền, quảng bá xuyên suốt và mang tính bổ trợ tích cực cho các hoạt động của Dự án VnSAT Long An. Với tầm quan trọng của chiến dịch truyền thông, Dự án VnSAT Long An đã và đang được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các kênh truyền thông chính thức cho đến những kênh truyền thông trực tiếp, đa phương tiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Panô tuyên truyền Dự án VnSAT Long An tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng

Nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về dự án, người thực hiện nhiệm vụ truyền thông cần nắm bắt mục tiêu, yêu cầu của dự án, trong đó vai trò của chính quyền, đoàn thể địa phương là nòng cốt; đồng thời, bám sát tình hình thực tế ở địa phương, có cách tiếp cận để truyền thông đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nắm thêm nguyên tắc là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, dễ hiểu; ngôn ngữ truyền thông phù hợp với đặc trưng văn hóa của đối tượng hưởng lợi…

Bà Nguyễn Thị Mười – Cán bộ truyền thông Dự án VnSAT Long An, cho biết: “Nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiến độ dự án, với mục đích giúp nông dân tiếp cận và nhanh chóng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 3G3T, 1P5G vào đồng ruộng, Dự án VnSAT Long An đã và đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động truyền thông; đồng thời, thông qua các kênh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như tin nhanh, báo in, báo mạng, hội nghị chuyên đề, hội thảo, panô, áp phích, tài liệu 3G3T, 1P5G… thông qua các kênh truyền thông đài, báo, mạng lưới truyền thông cơ sở (chính quyền, đoàn thể) các thông tin hoạt động của dự án đã được truyền tải nhanh chóng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, hình thành nhiều hợp tác xã trong vùng dự án, từ đó kết nối liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ lúa gạo giữa doanh nghiệp – nông dân một cách bền vững”.

Thời gian tới, VnSAT Long An tiếp tục xây dựng nhiều chiến dịch truyền thông đa dạng về chủ đề trên nhiều kênh truyền thông khác nhau. Đặc biệt, dự án sẽ phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan, các tổ chức xã hội khác để đẩy mạnh công tác truyền thông cơ sở nhằm truyền tải các thông điệp từ dự án đến các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Authors