(TBMK) – Theo kết quả thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc có 16 xã gồm: Tiên Lữ, Xuân Lôi, Liên Hòa, Ngọc Mỹ, Vân Trục, Đồng Ích, Liễn Sơn (huyện Lập Thạch); xã Phú Thịnh, An Tường, Đại Đồng, Vĩnh Thịnh, Phú Đa, Yên Bình, Việt Xuân (huyện Vĩnh Tường); xã An Hòa, Hướng Đạo (huyện Tam Dương) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.


thời báo mêkong

Tuy chất lượng một số tiêu chí chưa thực sự cao, huy động nguồn lực ngoài ngân sách chưa nhiều, song đối chiếu quy định của Trung ương, các xã đều đủ các điều kiện để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hội đồng thẩm định đã xét, bỏ phiếu với 100% ý kiến đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 16 xã trên đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Thùy Chi

Authors