(TBMK) – Các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay đã trồng được 690ha rừng tập trung, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt hơn 6% so với kế hoạch đề ra.


thời báo mêkong

Trong đó, rừng sản xuất là 656ha, rừng đặc dụng là 20ha, rừng phòng hộ là 14ha. Công tác bảo vệ, chăm sóc rừng luôn được duy trì với 510ha rừng được chăm sóc, trên 9.800ha rừng được bảo vệ; khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng được Vườn Quốc gia Tam Đảo duy trì thường xuyên với diện tích 40ha. Số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán tăng cao, đạt trên 1,6 triệu cây, tăng 200% so với năm 2017.

Thùy Chi

Authors