(TBMK) - 7 tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thu ngân sách nhà nước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa do Ngành thuế quản lý hơn 17.5020 tỷ đồng, đạt hơn 72% dự toán pháp lệnh năm 2019.

7 tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thu NSNN đạt gần 20 nghìn tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ngành thuế chỉ đạo các đơn vị nhận dự toán thu đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí…; đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách thuế mới, các hoạt động nghiệp vụ của Ngành thuế đến người nộp thuế; chú trọng thực hiện công tác đăng ký thuế, rà soát mã số thuế, quản lý kê khai thuế…

Thời gian tới, Ngành thuế đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế kê khai kế toán thuế; thanh tra kiểm tra và quản lý nợ thuế; phân loại các đối tượng nợ đọng thuế, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước để có biện pháp kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng theo quy định và công bố công khai các doanh nghiệp nợ đọng thuế…

Authors