(TBMK) – Trong 10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2017.


Riêng trong tháng 10, công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Nhờ vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 3% so với tháng trước và tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Cụ thể, chỉ số sản xuất của ngành sản xuất xe có động cơ tiếp tục dẫn đầu, lượng sản phẩm tiêu thụ trong tháng đạt khá, đưa chỉ số sản xuất trong tháng 10 tăng trên 28% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành linh kiện điện tử với mức tăng gần 22% so với cùng kỳ do đó đã kéo theo các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát triển.

Thùy Chi

Authors