(TBMK) – Giai đoạn 2019 - 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành gần 1.000 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hồ đập; bảo trì công trình...

Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1850/QĐ-UBND về Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ lưu theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Giai đoạn 2019 – 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành gần 1.000 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hồ đập; bảo trì công trình; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành các hồ đập; kiểm định an toàn đập; cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập; lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa, các kịch bản vỡ đập; diễn tập cứu hộ đập và sơ tán dân vùng hạ du…

Authors