(TBMK) – Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút 250 triệu USD nguồn vốn FDI và 2.500 tỷ đồng nguồn vốn DDI. Và như thế ước hết năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 92 dự án đầu tư.


Trong đó, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 35 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký 4,57 nghìn tỷ đồng, tăng 97% về vốn so với năm 2017 và 82% so với kế hoạch; cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 57 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 33 dự án FDI, với tổng vốn đăng lý 450 triệu USD, tăng 80% so với kế hoạch.

Dự kiến năm 2018, Vĩnh Phúc sẽ đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế. Đây tiếp tục là năm có nhiều khởi sắc khi vốn đầu tư của cả các dự án FDI và DDI đổ vào tỉnh cao gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.

thời báo mêkong

Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới như: Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất xe ô tô của Công ty Toyota Việt Nam, với tổng vốn đầu tư mở rộng hơn 75 triệu USD; dự án xây dựng nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức và dự án nhà ở công nhân của Công ty TNHH Fuchuan, với tổng vốn đăng ký 51 triệu USD; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Phương, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Sóc, vốn đầu tư 406 tỷ đồng… đều là những dự án được tỉnh khuyến khích, ưu tiên và kêu gọi đầu tư.

Thời gian tới, để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tạo ra nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để đạt mục tiêu thu hút 500 triệu vốn FDI và 3.000 tỷ đồng vốn từ các dự án DDI trong năm 2019, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật; ưu tiên thu hút các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ ô tô xe máy… vào các khu công nghiệp.

Ly Sơn 

Authors