TBMK – Vĩnh Phúc hiện có 10 khu công nghiệp được thành lập, diện tích 2,2000 ha, tổng vốn đăng ký 8,3 nghìn tỷ đồng và 95,1 triệu USD. Các khu công nghiệp đã thu hút được 51 dự án DDI, tổng vốn đầu tư  hơn 14.106 tỷ đồng; 221 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 3.060 triệu USD.


Tính đến 20/9/2018, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã giải phóng mặt bằng đạt 72,1%, cao hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, khu công nghiệp Bá Thiện và khu công nghiệp Bình Xuyên II đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; khu công nghiệp Khai Quang có tỷ lệ lấp đầy 98%.

Thời báo mêkong

Tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công nghiệp là nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút cả các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các nhà đầu tư FDI, DDI vào sản xuất, kinh doanh.

Thùy Chi

Authors