(TBMK) – Huyện Tam Đảo giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chương trình nhằm phát triển các do- anh nghiệp, HTX tham gia sản xuất một số sản phẩm truyền thống có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân.

Trong giai đoạn 2019 – 2020, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí triển khai OCOP với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng để hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập mới các HTX và tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý chương trình, cán bộ kinh doanh, kế toán, chủ doanh nghiệp, HTX…

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng, triển khai Chương trình OCOP ở địa phương gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp… phấn đấu đến năm 2020 phát triển và tiêu chuẩn hóa 8 sản phẩm thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp hiện có của Tam Đảo gồm: Su su, trà hoa vàng, ba kích, thịt gà an toàn, trứng gà an toàn, thịt lợn an toàn, na dai và các sản phẩm từ sữa bò đạt từ 3 sao trở lên.

Thùy Chi

Authors