(TBMK) – Đại diện Chi cục Thuế huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa cho hay, đến hết tháng 8/2018, Chị cục thu được hơn 71 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí, vượt 14% kế hoạch pháp lệnh, đạt 86% kế hoạch HĐND huyện giao.


Riêng công tác thu nợ thuế đạt hơn 8 tỷ đồng. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực của Chi cục trong việc đẩy mạnh các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu, Chi cục Thuế huyện Sông Lô đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn.

Theo đó, Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra các hộ cá nhân kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để đưa vào quản lý thuế; chỉ đạo các đội chức năng tổ chức rà soát, đối chiếu, điều chỉnh nợ thuế đối với tất cả các doanh nghiệp, xử lý kịp thời các khoản nợ ảo, phân loại nợ thuế, phân tích tình trạng nợ, tình hình tài chính của doanh nghiệp, cương quyết áp dụng các biện pháp xử lý và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ nộp thuế.

Thùy Chi

Authors