TBMK – Ông Lê Quang Trung , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, mới đây đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III/2018.


Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hội, hiệp hội, ngành nghề trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, từng bước xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

thời báo mêkong
Vĩnh Long đối thoại tháo gỡ vướng mắc phát triển doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp nêu một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực, như về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối tượng vãng lai trên cùng địa bàn tỉnh, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất từ cá nhân sang hình thức công ty cổ phần… Qua đó, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời cụ thể, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, cơ quan liên hệ trực tiếp để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung cho rằng đây là lần thứ 3 trong năm 2018 tỉnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết cho doanh nghiệp.

Văn Nhất

Authors