TBMK – Mới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 30 năm tổng kết thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra 5 quan điểm của Việt Nam đối với FDI trong giai đoạn tới.


Quan điểm Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài (ĐTNN) sẽ mở theo hướng sau:

Một là, Việt Nam khẳng định nhất quán khu vực kinh tế có vốn FDI luôn là một bộ quan trọng của nền kinh tế. Sau 30 năm thu hút ĐTNN, nay Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác ĐTNN với nội hàm mở rộng hơn.

Theo Thủ tướng, Hợp tác ĐTNN là không chỉ thu hút ĐTNN, mà hợp tác cả về quản lý, kết nối, đầu tư mua lại, sáp nhập lẫn nhau (M&A), đặc biệt nhấn mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, bảo đảm các lợi ích xã hội (đây cũng chính là nội hàm của các Hiệp định FTA thế hệ mới và là nền tảng phát triển bền vững).

Hai là, Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác ĐTNN, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, nhà nước, xã hội và bảo vệ tốt môi trường.

thời báo mêkong
Hội nghị 30 năm tổng kết thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Ba là, thúc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp ĐTNN với doanh nghiệp trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, công nghệ chất lượng cao, gắn với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Bốn là, khuyến khích ĐTNN vào ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, lao động, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, sản phẩm có giá trị gia tăng và tỉ lệ nội địa hóa cao. Đồng thời, thu hút các dự án ĐTNN tiếp cận với các công nghệ tương lai của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo ra giá trị gia tăng lớn…

Năm là, hợp tác với các Tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư có công nghệ mới sáng tạo, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế để hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thúc đẩy doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp ĐTNN liên kết với các Tập đoàn đa quốc gia trong cụm liên kết ngành, từng bước tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Hợp tác ĐTNN phù hợp với lợi thế, quy hoạch địa phương, vùng, đảm bảo hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ ngành, chính quyền địa phương tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm thu hút vốn FDI, phù hợp bối cảnh khu vực, thế giới đang có nhiều biến động,cạnh tranh gay gắt, đan xen cả cơ hội và thách thức, cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa mạnh mẽ tới từng doanh nghiệp, người dân.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Authors