(TBMK) – Kinh tế 10 tháng đầu năm 2018 của Tuyên Quang tiếp tục đạt kết quả tích cực, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Với tiền đề đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế cả năm, tạo đà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó mục tiêu xuyên suốt là đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của Tuyên Quang đạt 10.445 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều dự án, công trình lớn đang được triển khai tích cực, thuận lợi, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp, xây dựng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.419 tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán; doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.401 tỷ đồng, bằng 93,2% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Thời báo mêkong
Sản xuất gỗ thanh tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có sự khởi sắc. Tổng sản lượng lương thực đạt 31,8 vạn tấn, bằng 101,4% kế hoạch năm; tổng diện tích rừng mới trồng đạt 11.949,4 ha, bằng 102% kế hoạch năm; cấp chứng chỉ FSC cho 18.217 ha rừng. Thực hiện chủ trương mỗi huyện, thành phố phát triển 1-2 sản phẩm, mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư thi đua lao động sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. Nhiều sản phẩm của tỉnh đã tạo được chỗ đứng trên thị trường như cam sành Hàm Yên, mật ong Tuyên Quang, chè, cá đặc sản vùng Hồ sinh thái Na Hang…

Tuyên Quang chú trọng các giải pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 152 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.474 với tổng số vốn đăng ký trên 14.070 tỷ đồng. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng số vốn đăng ký 5.193 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư lên 249 dự án, với tổng số vốn trên 33.524 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Tiến Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, ngành thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất, phấn đấu đạt mức tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp. Ngành phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế như chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, thủy điện.

Ông Nguyễn Văn Việt, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, cho biết, ngành tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chăm sóc cây vụ đông, đẩy nhanh tiến độ khai thác 258.450 m3 gỗ rừng trồng; chuẩn bị cây trồng, kinh phí hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đáp ứng kế hoạch trồng rừng năm 2019; cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC…

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, đến nay các ý kiến đều nhận định chắc chắn tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ly Sơn - Bùi Cường

Authors