TBMK – Bởi cây mía là một trong những cây trồng chủ lực, nên tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía đường với diện tích từ 10.380 ha đến 11.635 ha/năm. Nhưng hiện nay việc phát triển vùng mía nguyên liệu có nguy cơ tiếp tục không đạt kế hoạch sau nhiều năm khó khăn.


 Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, việc phát triển diện tích mía nguyên liệu tiếp tục không đạt kế hoạch. Cụ thể, đến tháng 9-2018, cả tỉnh mới thực hiện 8.098 ha/10.396 ha, bao gồm Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương ký hợp đồng sản xuất nguyên liệu của nhà máy là 7.178 ha, diện tích nhân dân tự đầu tư 920 ha.

Thời báo mêkong
Người dân xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) chăm sóc mía.

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến diện tích mía nguyên liệu nhiều năm không đạt kế hoạch, diện tích mía phế canh không ngừng tăng là do thu nhập từ cây mía thấp hơn so với nhiều cây trồng khác…

Hiện, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đã triển khai các mô hình thâm canh mía nguyên liệu tiên tiến năng suất đạt trên 100 tấn/ha, điều chỉnh cơ cấu, bộ giống có năng suất, chất lượng cao với các giống chủ lực là Roc 22, Roc 10, Quế đường 42, Việt đường 93 – 159.

Năm 2018, các huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện 76 mô hình thâm canh tăng năng suất mía, với tổng diện tích thực hiện là 307 ha. Dự kiến năng suất mía tại các mô hình đạt trên 80 tấn/ha, tối đa sẽ đạt từ 120 – 140 tấn/ha.

Ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh (ví như các nghị quyết 12, 02 của HĐND tỉnh, Quyết định 10 của UBND tỉnh…), thì Cty cổ phần Mía đường Sơn Dương cũng ban hành bộ chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trong 5 vụ (giai đoạn 2015 –  2020), trong đó, hỗ trợ người dân phát triển diện tích, chuyển đổi cây trồng, tích tụ ruộng đất, xây dựng mô hình thâm canh… với tổng số tiền trên 86,34 tỷ đồng.

PV

Authors