TBMK – Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chăn nuôi (cá, trâu, bò) bị thiệt hại do mưa lũ, các ngân hàng đã rà soát, thống kê và thực hiện các giải pháp khoanh nợ, cơ cấu lại thời gian trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.


 

báo thời báo mêkong
Cán bộ Agribank Tuyên Quang kiểm tra, rà soát các hộ vay vốn bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Tuyên Quang là đơn vị có nhiều khách hàng vay vốn bị thiệt hại do mưa lũ nhất. Ngay khi nhận được chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Agribank Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị rà soát trên địa bàn phụ trách.

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang Lại Hợp Cảnh, căn cứ theo mức độ thiệt hại của từng khoản vay, ngân hàng đã chỉ đạo Phòng giao dịch nơi cho vay vốn phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trình Ngân hàng Chính sách xã hội cấp trên khoanh nợ vào đợt III năm 2018 (tháng 8/2018).

                                                                                             Văn Nhất

Authors