(TBMK) - Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Sìn Hồ đã tập trung đổi mới toàn diện, tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị y tế; đảm bảo môi trường cơ sở Y tế xanh - sạch - đẹp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ, từng bước hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, huyện có diện tích tự nhiên 1.526km2 và dân số trên 80.000 người. TTYT huyện Sìn Hồ luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là công việc cốt lõi, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Lai Châu và sự chỉ đạo của Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện Sìn Hồ, TTYT đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, vận dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nêu cao y đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu

TTYT hiện có tổng số cán bộ viên chức gồm 310 người, trong đó: 179 viên chức tại 02 cơ sở tuyến huyện và 132 cán bộ công tác tại 22 trạm y tế tuyến xã. Trung tâm hiện được giao chỉ tiêu 140 giường bệnh (vùng cao 80 giường, vùng thấp 60 giường). Thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Xác định chất lượng nhân lực giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, Trung tâm đã chủ động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên như: cử cán bộ, nhân viên y tế đi tập huấn, đào tạo chuyên sâu về tay nghề, chuyển giao kỹ thuật mới…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã cử 03 bác sỹ đi đào tạo chuyên khoa I, 09 bác sỹ đa khoa, 05 cao đẳng nữ hộ sinh, 13 cao đẳng điều dưỡng… Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tìm tòi học hỏi để áp dụng kiến thức mới phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Các khoa, phòng của Trung tâm lấy lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu” và 12 điều y đức của Bộ Y tế làm kim chỉ nam cho hoạt động đón tiếp, chăm sóc, khám và điều trị người bệnh. Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên được bổ sung trang thiết bị cũng như thực hiện tốt công tác điều chuyển trang thiết bị phù hợp để sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên môn. Đặc biệt, TTYT huyện Sìn Hồ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2151/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và kế hoạch tiếp tục triển khai cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế và sức khỏe cộng đồng.

Với những biện pháp hiệu quả, thiết thực, công tác khám, chữa bệnh tại TTYT huyện Sìn Hồ có những chuyển biến toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số khám chữa bệnh là 100.711 lượt người, đạt 48,4% kế hoạch; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 4.506 lượt người. Trung tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo công tác chuyên môn, hạn chế để xảy ra tai biến, tai nạn trong điều trị. Trong công tác y tế dự phòng, TTYT đã thực hiện đúng quan điểm dự phòng tích cực và chủ động, bám sát chặt chẽ các dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Trung tâm tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh và tự bảo vệ sức khỏe trong nhân dân; kiện toàn Đội phòng, chống dịch cơ động; kiểm tra giám sát chất lượng an toàn thực phẩm; duy trì hoạt động tiêm phòng tại các xã, thị trấn…. đều được Trung tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả.

Thời gian tới, TTYT huyện Sìn Hồ tiếp tục nâng cao trình độ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe; đảm bảo sử dụng thuốc điều trị chất lượng, hiệu quả, an toàn và hợp lý; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tăng cường năng lực quản lý ngành Y tế… để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Authors