BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử lên tới trên 302 nghìn đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,9 triệu hồ sơ trên tổng số 6,8 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42%); trong Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý trên 185.000 hồ sơ điện tử.

TBMK – Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì hội nghị.


Theo BHXH Việt Nam, ước tính đến ngày 31/5/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,79 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

Trong tháng 5/2018, toàn ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 5 tháng đầu năm đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp,11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Phùng Nguyện)

Trong tháng 5/2018 cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Cũng trong tháng 5/2018, toàn ngành BHXH đã thực hiện chi BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện 29.143 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2018, số chi BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện toàn ngành là 122.509 tỷ đồng, đạt 41,62% kế hoạch cả năm; trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 18.472 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 62.871 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm tự nguyện 2.892 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 38.272 tỷ đồng.

Tại hội nghị, chia sẻ về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực BHYT, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cho biết, đối với cơ quan BHXH, đã rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT. Cụ thể, về thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Hiện toàn Ngành đang triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo đó, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo mã số BHXH, để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục.

Các quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT, giúp đảm bảo chính xác việc thu nộp, tham gia BHXH, BHYT của cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, giúp tránh được tình trạng cấp trùng thẻ, cấp thẻ không đúng quy định…

Ông Nguyễn Hoàng Phương cho biết thêm, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam đã cung cấp cho người dân tiện ích tra cứu trực tuyến các thông tin về: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia BHXH, các điểm thu và đại lý thu (tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn); hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài 1900.969668 để được giải đáp.

Trên cơ sở minh bạch thông tin, người tham gia BHYT có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia BHYT cho phù hợp.

Hệ thống này sẽ được BHXH Việt Nam tiếp tục cập nhật dữ liệu tham gia của mỗi cá nhân, không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây… BHXH Việt Nam cũng đang nghiên cứu cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân tại một số địa phương để thay thế thẻ BHYT giấy hiện nay.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt việc giám định BHYT (theo Quyết định 917/QĐ-BHXH) trên hệ thống thông tin giám định. Đến nay, tất cả các cơ sở KCB BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu với Hệ thống giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giám định tự động trên phần mềm.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử lên tới trên 302 nghìn đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,9 triệu hồ sơ trên tổng số 6,8 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42%); trong Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý trên 185.000 hồ sơ điện tử.

Từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 30.606 đơn vị;  số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử hơn 1,7 triệu hồ sơ trên tổng số 4 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42,5%); riêng số hồ sơ điện tử trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý là trên 116 nghìn giao dịch (tỷ lệ 62,7%)…

Trong tháng 6/2018, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định điện tử. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN…

Phùng Nguyện

Authors