TBMK – Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND (kiêm Trưởng Ban ATGT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cấp ngành địa phương thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13/8/2018 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 – 2019, nhằm triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 -2019, Ủy ban ATGT Quốc gia trân trọng đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3496/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2018 về “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019”
  2. Công an tỉnh, thành phố yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tại kế hoạch số 175/KH-BCA-C08 ngày 22/8/2018; chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền và giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên
  3. Các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tực giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em, phối hợp cùng ngành Giáo dục và đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình “Cổng trường an toàn giao thông”
P.V

Authors