(TBMK) - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Theo đây – 6 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch đô thị gồm danh mục thủ tục cấp giấy phép quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch.

2 thủ tục cấp giấy phép quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch thuộc danh mục thủ tục hành chính, thẩm quyền trách nhiệm của Sở Quy hoạch kiến trúc. Đồng thời cũng là danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các Ban quản lý (BQL) các khu chức năng đô thị của TP (BQL khu nam, BQL khu đô thị mới Thủ Thiêm, BQL các khu chế xuất và công nghiệp, BQL khu công nghệ cao, BQL khu đô thị Tây Bắc) và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận huyện trên địa bàn TP.

Quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2019, thủ tục hành chính bãi bỏ này có ở 3 cấp là Sở Quy hoạch kiến trúc, UBND quận huyện và các BQL khu chức năng đô thị của TP.

Authors