LTS: Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2019 đạt hiệu quả cao, giữ vững vị thế là một trong 05 Tỉnh, Tp. Có đóng góp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn nhiều nhất – Ngày 04/01,UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong: Năm 2019, Tp.HCM sẽ quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ:  “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

 *Những thành tựu nổi bật và những hạn chế, tồn đọng cần khắc phục.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2018, kinh tế Tp. tiếp tục tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRPD), tăng 8,3%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 78,69 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,39 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 378.543 tỷ đồng; tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 7,5 triệu lượt khách…Đồng thời, TP.HCM đã rà soát bước đầu việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 và các dự án chậm triển khai; bắt đầu xây dựng quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã phê duyệt 600 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (diện tích khoảng 82.600 ha).

thời báo mêkong

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả nổi bật, TP.HCM vẫn còn 05 hạn chế, tồn tại lớn, cần phải có những giải pháp điều hành mạnh mẽ, hợp lý. Thứ nhất, môi trường đầu tư của Tp. trong thời gian qua luôn gặp sự cạnh tranh của các địa phương trong và ngoài nước. Trong đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của  Tp.; Thứ hai, việc tăng dân số cơ học của TP.HCM hiện nay quá nhanh, bình quân hơn 200.000 người năm, là thách thức cho chính quyền Tp, so với sự phát triển của hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội…; Thứ ba, công tác cải cách hành chính của TP.HCM năm qua đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, tuy nhiên chưa có những điểm sáng nổi bật, chưa thỏa mãn được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết 54 của Quốc hội về thực hiện cơ chế đặc thù tuy đã được thành phố triển khai thực hiện nhưng sự vận hành thực tế của các đề án, nội dung cụ thể còn chưa rõ ràng, chưa đem lại hiệu quả rõ rệt; Thứ tư, chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thiếu tinh thần sáng tạo, sợ trách nhiệm cá nhân; vẫn còn tình trạng chỗ thừa nơi thiếu. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các ngành các cấp, các ngành, sự chủ động của cán bộ trong thực thi công vụ chưa thực sự  đồng bộ và hiệu quả; Thứ năm, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, nguồn thu từ cổ phần hóa theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 54 chưa thực hiện được nên thành phố chưa có nhiều nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở.

*Năm 2019-Những mục tiêu lớn của Tp.

Được biết – Năm 2019, TP.HCM phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3 – 8,5%; thu ngân sách Nhà nước đạt 399.600 tỷ đồng; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp. Về các chỉ tiêu môi trường, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; giảm lượng khai thác nước dưới đất so với năm 2018 xuống còn 24,78% (cuối năm 2018 lượng khai thác nước dưới đất là 487.000 m3/ngày; đến cuối năm 2019 giảm khai thác 177.000 m3/ngày, còn 310.000 m3/ngày); tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%; nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 98%. TP cũng phấn đấu nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Tp. vào nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu…, phấn đấu đạt Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) Tp. vào nhóm 10 tỉnh, thành có điểm cao nhất; phấn đấu nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Tp. vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong: Để đạt được những mục tiêu trên, TP.HCM đề ra 05 nhóm giải pháp chính, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và 7 chương trình đột phá của thành phố; xây dựng Khu đô thị mới sáng tạo. TP.HCM sẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu UBND TP.HCM tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả ngay từ đầu Nghị quyết 01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND TP.HCM và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Trong đó, các Sở, ban, ngành, UBND các quận – huyện, doanh nghiệp thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định…

 Việt An

Authors