(TBMK) - Những tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh chỉ đạo của huyện Ba Vì, cùng với sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn; cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn xã Vân Hòa được giữ ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội được chú trọng, nâng cao; an ninh - quốc phòng được giữ vững; diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày.

Xã Vân Hòa là xã miền núi của huyện Ba Vì, với diện tích tự nhiên là 3.290,98 ha, dân số 3.067 hộ với 12.202 nhân khẩu, phân chia thành 14 thôn, gồm hai dân tộc chính là Kinh và Mường cùng các dân tộc khác chung sống hòa thuận. Xác đinh phát triển kinh tế là động lực giúp địa phương phát triển về mọi mặt, vì vậy, Vân Hòa đã chủ động vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như các loại giống mới, cho năng suất; phù hợp với điều kiện của địa phương vào sản xuất. Xã đã xây dựng được nhiều mô hình hộ nông dân sản xuất giỏi, mang lại thu nhập cao, giúp người dân thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Trường mầm non Vân Hòa A – xã Vân Hòa

6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng toàn xã ước đạt 978,6 ha; tổng đàn gia súc toàn xã là 11.516 con, đàn gia cầm 25.900 con. Trong đó nổi bật ở lĩnh vực chăn nuôi với đàn bò sữa 4.432 con (tăng 200 con so với cùng kỳ năm 2018), sản lượng sữa ước đạt 125,2 tấn/ngày, đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân. Vân Hòa đã triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm… Bên cạnh đó, xã tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, Vân Hòa đạt được 10/19 tiêu chí (tăng thêm 01 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018), 4/19 tiêu chí cơ bản đạt và 5/19 tiêu chí chưa đạt. 6 tháng đầu năm, xã thực hiện dự án nâng cấp sửa chữa nhà làm việc của UBND xã dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019.

Ở lĩnh vực văn hóa, Vân Hòa cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm tăng, năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học trong những năm qua ngày càng được nâng cao, hiện có 5/7 trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2019, đội ngũ giáo viên của cả 3 khối nhà trường đều đạt 100% chuẩn và trên chuẩn, giành nhiều giải cao ở cấp huyện với 12 giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba cấp huyện và 01 giải cấp thành phố; nhiều học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp huyện và thành phố. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các chương trình y tế quốc gia được duy trì thường xuyên. Công tác an sinh xã hội, lao động việc làm và giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm.

Diện mạo Vân Hòa hôm nay đang đổi thay từng ngày với mức tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo nhân dân được cải thiện. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Hòa tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

Authors