TBMK – Qua gần 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, diện mạo các xã vùng ven TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã có nhiều thay đổi rõ rệt, bình quân thu nhập đầu người ở khu vực nông thôn đạt 37,5 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với khi mới bắt đầu thực hiện xây dựng NTM.


Theo ông Đặng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh (Tp. Bến Tre), xây dựng NTM là một quá trình đầy khó khăn, thử thách, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, nhân dân đóng vai trò chủ thể. Việc người dân đồng thuận hiến đất đai, hoa màu và đóng góp tiền của, công sức xây dựng giao thông nông thôn là một trong những điều rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng xây dựng thành công xã NTM.

thời báo mêkong
Người dân Ấp 3, xã Nhơn Thạnh (Tp Bến Tre) xây dựng giao thông nông thôn.

Chỉ trong 3 năm (2016 – 2018), tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của TP. Bến Tre đạt trên 58,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố trên 26,6 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư trên 11,7 tỷ đồng (bao gồm: tiền mặt, đất đai, hoa màu, ngày công lao động); và vốn huy động từ các nguồn khác.

Đến nay, thành phố có 2/7 xã được công nhận xã NTM là xã Phú Nhuận và Nhơn Thạnh; xã Sơn Đông đạt 15/19 TC;  2 xã Bình Phú, Mỹ Thạnh An đạt 14/19 TC; xã Phú Hưng đạt 7/19 TC; xã Mỹ Thành đạt 5/19 TC.

Về định hướng phát huy nội lực nhân dân, ông Cao Thành Hiếu, Chủ tịch UBND Tp.Bến Tre, cho rằng, để đạt mục tiêu đến năm 2020 TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân qua công tác tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các phong trào xây dựng NTM.

Việt An

Authors