(TBMK) - Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ bao gồm 17 tỉnh, thành phố. Đây được đánh giá là vùng có tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM nhanh nhất cả nước. Đặc biệt trong vùng có tỉnh 100% số xã đạt tiêu chí NTM.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020 diễn ra vào sáng 17/8, tại TP Vinh (Nghệ An)

Chương trình xây dựng NTM là chương trình mục tiêu Quốc gia. Trải qua 9 năm thực hiện, đến nay, chương trình đã làm thay đổi được bộ mặt nông thôn cả nước nói chung và 17 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Đây là vùng có tốc độ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nhanh nhất cả nước.

Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng vượt 1,5 năm cả hai mục tiêu cơ bản đề ra cho năm 2020. Vùng có 82,7% xã đạt chuẩn NTM nhanh hơn mức bình quân chung của cá nước. Trong vùng có 10/17 tỉnh, thành phố cán đính mục tiêu 2020 trước 1,5 năm, đặc biệt từ cuối 2018, Nam Định có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo của cả hai vùng giảm xuống rất nhanh. Tính đến năm 2018, vùng Đồng bằng sông Hồng tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,79%; vùng Bắc Trung bộ là 6,03% trong khi 2010 tỷ lệ hộ nghèo vùng này là 20,4%. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản hoàn thiện, các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội được xây dựng đồng bộ.

Các tỉnh trong vùng đều có chỉ số về xây dựng NTM cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người tăng. Đến hết 2018, khu vực Đồng bằng sông Hồng tăng lên 2,5 lần so với năm 2010, đạt mức 43,34 triệu đồng/ người/ năm; khu vực Bắc Trung bộ có 73,5% số xã đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người.

Từ những báo cáo của các Bộ, Ngành và tham luận của các điạ phương, phát biểu phản biện của các nhà khoa học, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại hội nghị, đã khẳng định sự đúng đắn của nội dung trong Nghị quyết 26 về tam nông là: “Tam nông là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể”. Đồng thời Phó Thủ tướng chỉ đạo từ thực tiễn 10 năm xây dựng NTM, cần đánh giá lại các cơ chế, chính sách, tồn tại bất cập để tìm cách tháo gỡ vướng mắc. Xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự thành công trong công tác chỉ đạo. Các bộ ngành, địa phương tiếp tục lấy ý kiến đóng góp để xây dựng một bộ tiêu chí mới sát với thực tiễn để Chính phủ sớm ban hành.

Authors