Vào hồi 15h10 chiều 23/10, tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã làm Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.


Sau tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lễ tuyên thệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt đầu một cách trang trọng trong tiếng nhạc được cử hành, cờ Tổ quốc và Hiến pháp được đội nghi lễ đưa vào lễ đài.

Tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã làm Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Trước cờ đỏ sao vàng, đặt tay lên Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó”.

Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, quê quán Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1963 – 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng Biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng Bí thư.

Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đẫ bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Authors