(TBMK) - Là một trong những doanh nghiệp may mặc lớn khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên) sở hữu 11 chi nhánh may, 2 chi nhánh sản xuất hàng may mặc phụ trợ, với tổng số 220 chuyền may.

TNG đặt mục tiêu tăng lên 250 chuyền may vào năm 2020

6 tháng đầu năm 2019 nhờ đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm phát huy tối đa năng suất và tiết kiệm chi phí của các nhà máy theo đúng công suất thiết kế. Đồng thời thực hiện cơ cấu lại khách hàng, tập trung vào các khách hàng lớn có uy tín nên doanh thu và lợi nhuận quý II tiếp tục tăng trưởng cao. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.236 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đạt 2.042,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 4.153,8 tỷ đồng và 208,2 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

TNG đặt mục tiêu tăng lên 250 chuyền may vào năm 2020, giảm tỷ trọng hàng thuần túy gia công, phát triển thêm mảng tự thiết kế và sản xuất với thương hiệu TNG Fashion.

Authors