TBMK – Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XD NTM), diện mạo làng quê ở Vĩnh Sơn có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống cơ sở hạ tầng các công trình phúc lợi được nâng cấp, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, tình hình an ninh – trật tự ổn định…


Đó là thành quả phấn đấu của Đảng ủy, chính quyền địa phương biết phát huy sức mạnh nội lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của mỗi cán bộ và người dân.

Nhìn vào kết quả, niềm vui, niềm tự hào hôm nay, cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Sơn không khỏi nhớ về những khó khăn khi mới bắt tay vào XD NTM. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: “Vĩnh Sơn là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp hàng năm ở địa phương thường xuyên gặp thiên tai, úng ngập làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương; tư tưởng, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã bị ảnh hưởng, tác động không nhỏ từ những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường; đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác XD NTM nên bước đầu gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện… Nhưng với sự quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, giúp đỡ kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã khắc phục được khó khăn, huy động được các nguồn lực để trở thành xã cán đích NTM”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Sơn.

Với một xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, do đó, xã thường xuyên tổ chức họp dân, lấy ý kiến, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện XD NTM. Trong tổng kinh phí đã thực hiện 214.935 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM của Vĩnh Sơn, ngân sách tỉnh là 18.813 triệu đồng, ngân sách huyện 3.133 triệu đồng, ngân sách xã 36.498 triệu đồng và cộng đồng dân cư là 156.491 triệu đồng (Trong đó nhân dân tự đầu tư phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà cửa là 154.341 triệu đồng) cho công cuộc XD NTM trên mảnh đất quê hương.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hợp lòng dân, đến nay, hầu hết đường liên thôn, đến từng hộ gia đình, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương phục vụ tướitiêu đều đã được cứng hóa. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 1.281 nhà, đạt 100%. Điều phấn khởi hơn nữa là các công trình
hạ tầng của địa phương thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, đem lại sự bền vững không chỉ các công trình mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận giữa cán bộ với nhân dân, để xây dựng tiếp những “công trình” hợp ý Đảng, lòng dân.

Xác định phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập là nội dung cốt lõi trong XD NTM, Vĩnh Sơn đã từng bước đầu tư phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển biến tích cực theo đúng hướng. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 3.043/3.140 người, đạt 96,91%. Tổng thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2017 là 37,34 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn 16 hộ nghèo, chiếm 1,14%.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã Vĩnh Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa – xã hội. Đến nay, xã duy trì tốt chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo tiêu chí XD NTM, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa được cán bộ, công chức, các hộ dân thi đua thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, 1.128/1.394 gia đình văn hóa, chiếm 80,9%.

Xã duy trì có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường, rác thải được thu gom và xử lý tập trung đảm bảo hợp vệ sinh, 100% số hộ dân dùng nước hợp vệ sinh. Trật tự, an toàn xã hội luôn giữ vững, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Ly Sơn

Authors