TBMK – Tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (XD NTM) với sự nỗ lực cao và cách làm sáng tạo, xã Đại Đình đã tạo ra sự chuyển biến lớn, đạt kết quả toàn diện, vững chắc và trở thành xã đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM.


Xã Đại Đình nằm ở phía bắc của huyện Tam Đảo, xã có tổng diện tích là 3.455,9 ha trong đó 3/4 diện tích là đồi rừng, Đại Đình có 10.650 khẩu với hai dân tộc là dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh cùng chung sống trên 15 thôn.

Ngay từ đầu năm 2011, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình mục
tiêu quốc gia về XD NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã không ngừng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình XD NTM. Đến nay, xã Đại Đình đã hoàn thành 19/19tiêu chí trong bộ tiêu chí về XD NTM.

Đạt chuẩn các tiêu chí XD NTM.

Tính đến cuối năm 2017, xã Đại Đình đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM. Theo đó, tiêu chí đầu tiên có thể kể đến là hệ thống giao thông tại xã đã cứng hóa đạt chuẩn 25/25 km, đạt 100% đường trục xã, liên xã; đường trục thôn đã cứng hóa được 6,41/12,5 km, đạt 51,28%; đường ngõ xóm cứng hóa được 9,059/15,3 km, đạt 59,21%… Xã không còn đường không bị lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Hệ thống thủy lợi đáp ứng được cơ bản nhu cầu sản xuất, dân sinh. Hầu hết các tuyến kênh loại III trên địa bàn xã đã được kiên cố hóa là 19.346/24.078 m (đạt tỷ lệ 80,34%); Hệ thống điện của Đại Đình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, với 12 trạm biến áp. Tổng chiều dài dây hạ thế là trên 22,035 km đang hoạt động tốt, cấp điện an toàn và ổn định cho 100% số hộ dân sử dụng điện.

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Đại Đình.

Bên cạnh đó, tiêu chí giáo dục cũng được xã xác định là một trong những tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Tính đến nay, trên địa bàn xã hiện có 5 trường học thì có 4 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: Trường tiểu học Đại Đình, trường mần non trung tâm, trường mần non Đại Đình II và Tiểu học II. Tổng số kinh phí đã đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cho các nhà trường trong 07 năm qua là 30.761 triệu đồng.Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cũng được quan tâm chú trọng. Trung tâm văn hóa – Thể thao xã đã được quy hoạch với diện tích hơn 12.301,3 m2 đảm bảo các điều kiện theo quy định. Hiện 15/15 thôn có nhà văn hóa, các nhà văn hóa được trang bị loa đài, âm ly, bàn ghế… đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, hội họp, vui chơi và giải trí cho nhân dân.

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể nhân dân

Hiện trên địa bàn xã hiện có 01 chợ truyền thống với diện tích 2.500 m2. Do điểm chợ cũ trật, hẹp và vào mỗi phiên chợ nhân dân thường tụ họp ở lòng lề đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông. UBND xã đã quy hoạch, di chuyển chợ mới tại khu Bưu Điện – Ao Quạ với diện tích 5.004 m2. Xã có điểm cung cấp dịch vụ Bưu chính viễn thông theo quy định. 100% số thôn trên địa bàn xã có dịch vụ điện thoại cố định hoặc di động mặt đất, dịch vụ internet cố định mặt đất.

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của bộ xây dựng 2.382/2.588 nhà, đạt
92,04% đảm bảo 3 cứng. Các công trình phụ trợnhư: Bếp ăn, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được các hộ xây dựng phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình.

Xã Đại Đình đã tập trung chỉ đạo công tác thực hiện phát triển kinh tế nhằm đảm bảo nâng
cao đời sống nhân dân. Tập trung chỉ đạo ưu tiên các hộ gia đình chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần theo từng năm. Năm 2017 là 28,4 triệu đồng/người/năm.

Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho hộ nghèo và cận nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh, hướng dẫn cách làm ăn, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nhân dân tự nhận thức và vươn lên thoát nghèo. Đồng thời giải quyết kịp thời những chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2017 – 2018 toàn xã có 137 hộ/ 3.010 hộ (chiếm 4,55%).

Tổng số người trong độ tuổi lao động toàn xã Đại Đình là 6.621 người, số người lao động có việc làm thường xuyên năm 2017 là 6.044 người, chiếm tỷ lệ đạt 91,28%. Cơ cấu lao động nông thôn có bước chuyển dịch tích cực.

Trạm Y tế xã Đại Đình được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế là 9.099/ 10.650 người, đạt tỷ lệ 85,44%. Các tiêu chí về môi trường, phổ cập giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự… đến nay cũng được đánh giá đạt chuẩn.

Để hoàn thành Chương trình XD NTM, thời gian qua, xã Đại Đình đã có được sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Đã có nhiều người dân hiến hàng trăm mét vuông đất và nhiều hoa màu để làm đường; nhiều người không những góp công sức mà còn đóng góp tiền của để xây dựng. Thời gian tới, Đại Đình phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là nâng cao hơn nữa thu nhập của người dân. Các tiêu chí giáo dục, y tế… tiếp tục được quan tâm phát triển.

Ly Sơn

Authors