(TBMK) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến tháng 9/2018, cả nước có 14,31 triệu người tham gia BHXH. Trong đó, có 14,06 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 247.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 12 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 82,3 triệu người tham gia BHYT– đạt tỉ lệ bao phủ 87,6% dân số (chỉ tiêu Chính phủ giao là 85,2%).

Toàn Ngành đã cấp được 14,22 triệu sổ BHXH – đạt 99,4% so với số người tham gia; bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 99,58%; đã giải quyết cho 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng và 620.821 người hưởng trợ cấp 1 lần (534.038 người hưởng BHXH 1 lần); chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho 131,4 triệu lượt người với số tiền 72.798 tỉ đồng…

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương để triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; giải quyết các chế độ, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT đúng quy định pháp luật. Theo đó, đến hết tháng 8/2018, đã thanh kiểm tra tại 11.759 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 4.253 đơn vị, kiểm tra 5.038 đơn vị, thanh tra liên ngành 2.465 đơn vị…

Trí Bảo

Authors