TBMK – Thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, từ năm 1990 tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiếp nhận dự án có FDI đầu tiên. Điểm nhấn cho bước chuyển mình của ngành Công nghiệp Tiền Giang là sự ra đời của Công ty Liên doanh Rượu bia BGI vào năm 1992, tiếp theo đó là hàng loạt công ty liên doanh ra đời.


Nhìn từ thực tiễn, từ năm 1996 đến năm 2000 là giai đoạn các thành phần kinh tế quốc doanh, ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có FDI từng bước được hình thành, phát triển nhanh, mạnh, tạo sự đổi mới đáng kể của lực lượng sản xuất. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển rất quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ này đạt 8,1%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14,2%/năm.

thời báo mêkong
Nhà đầu tư nước ngoài tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty Pongkook – Chi nhánh Mỹ Tho.

Các định hướng lớn và các chính sách về thu hút FDI, vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) nhằm tăng nguồn lực cho nền kinh tế cũng được quan tâm. Theo đó, giai đoạn 1995-2000, Tiền Giang đã thu hút 10,9 triệu USD từ nguồn vốn ODA và thu hút được 6 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 42 triệu USD.

Theo đánh giá chung, thu hút FDI của tỉnh đứng thứ 4 so với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau các tỉnh: Long An, Kiên Giang và Trà Vinh. Nếu chỉ tính trong năm 2017, các dự án FDI trên địa bàn tỉnh đóng góp cho ngân sách gần 96 triệu USD, với giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 60.000 tỷ đồng…

Minh Nghĩa

Authors