(TBMK) – Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Mục tiêu chủ yếu dự án nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng chuỗi giá trị của ngành hàng lúa gạo.


Biến đổi khí hậu toàn cầu và những đợt thiên tai, triều cường xâm nhập mặn bất thường…là bối cảnh phải thực hiện dự án. Theo UBND tỉnh Tiền Giang, mục tiêu áp dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa tăng thu nhập thấp nhất 30% cho nông dân so với sản xuất truyền thống.

THỜI BÁO MÊKONG
Vùng trồng lúa trọng điểm của huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Trong Kế hoạch, tỉnh Tiền Giang sẽ xây dựng 04 địa điểm ứng dụng công nghệ cao tại 13 xã/04 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh, gồm: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây và Gò Công Đông với quy mô 36 ha, nhân rộng với quy mô 15.320 ha. Tổng diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 15.356 ha, tương đương 46.068 ha gieo trồng. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án trên 2.332 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi việc triển khai thực hiện và nhân rộng các điểm trình diễn. Tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm để nhân rộng…

Việt An

Authors