(TBMK) – Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XI xác định phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới (NTM).

Huyện Chợ Gạo đang bứt phá, vươn lên, tiến nhanh trên bước đường xây dựng NTM, quyết tâm trở thành một điểm sáng phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo, cho biết: “Mục tiêu cao nhất mà huyện hướng tới chính là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Với đội ngũ lãnh đạo cơ sở năng động, Chợ Gạo đã chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống bà con, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Thành công của phong trào xây dựng NTM ở Chợ Gạo không chỉ biểu hiện ở việc đề ra các chủ trương, đường lối phát triển đúng đắn mà còn ở sức lan tỏa của các chủ trương, đường lối ấy đến toàn bộ người dân vùng nông thôn, biến mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận xây dựng NTM với tinh thần quyết không lùi bước trước thách thức, khó khăn”.

Bên cạnh, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các xã còn lại trong quá trình xây dựng NTM, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tập trung hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch, sớm lập đề án theo bộ tiêu chí mới. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xây dựng NTM.

Năm 2019, huyện xác định dồn toàn lực giúp các xã thực hiện hoàn thành tiêu chí theo đúng lộ trình. Trong đó, trọng tâm là ưu tiên bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng của huyện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Huyện Chợ Gạo phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020

Bởi vậy, chặng đường xây dựng NTM của Chợ Gạo đã có bước tiến mạnh mẽ với 8/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Số xã còn lại đều đạt trên 12 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Sự năng động của chính quyền, gắn với sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, người dân trên toàn huyện đã biến những điều khó khăn tưởng như không thể đối với nhiều địa phương trong xây dựng NTM trở nên dễ dàng, trong đó phải kể đến phong trào hiến đất làm đường, ủng hộ tiền để chính quyền đầu tư xây dựng nhà văn hóa, trường học…

Mục tiêu lớn nhất được Đảng bộ huyện Chợ Gạo đề ra phấn đấu đến năm 2020 là 100% xã trong huyện đạt chuẩn NTM.

Theo đó, huyện giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM; có từ 01 đến 02 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao và kiểu mẫu. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã NTM đối với 9 xã: Long Bình Điền, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Song Bình, Hoà Tịnh, Quơn Long, Hoà Định, Xuân Đông, Bình Phan; phấn đấu đến cuối quí IV năm 2019, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Để năm 2020, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và được công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện NTM.

Để làm được điều đó, huyện sẽ thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, triển khai xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các xã theo mô hình xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Hệ thống điện liên xã đồng bộ theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống, vận động nhân dân và doanh nghiệp đầu tư, khả năng thực hiện đạt theo kế hoạch lộ trình. Toàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng đạt trên 70%.

Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: Hiện tại 17 xã đạt, chỉ còn xã Xuân Đông tỷ lệ hộ nghèo 6,97%, huyện – xã tập trung kế hoạch lộ trình giải pháp cụ thể khả năng 2020 xã sẽ đạt dưới 4%. Hiện lao động có việc làm huyện đạt trên 90%; tiếp tục giữ vững vì xu thế hiện nay chuyển dịch lao động nông thôn sang công nghiệp khá mạnh.

Và trên địa bàn huyện chỉ còn xã Xuân Đông và Quơn Long là chưa có Hợp tác xã (HTX). Phấn đấu cuối năm 2018 thành lập xong HTX; các ngành huyện đang tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các HTX hoạt động, phấn đấu đến cuối năm 2020 mỗi xã sẽ có ít nhất 1 HTX hoạt động có hiệu quả.

Cùng với đó, huyện có kế hoạch đầu tư các công trình trường học, trạm y tế tại các xã phấn đấy đạt chuẩn NTM 2019, 2020 là trên 58 tỷ đồng. Xây mới, nâng cấp trạm cấp nước sạch tập trung, hệ thống cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân. Tỷ lệ sử dụng nhà cầu hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên, trong đó hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch” đạt trên 90% trở lên.

Việt An

Authors