(TBMK) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019 đối với một số cán bộ.

Các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019 gồm:

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ông Bùi Quốc Bảo, Trợ lý nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Authors