(TBMK) – Năm 2018, cơ cấu kinh tế của Tp.Nam Định chuyển dịch theo hướng tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, trong đó công nghiệp dân doanh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) thành phố quản lý năm 2018 ước đạt 12.475,6 tỷ đồng, tăng 16,01% so với năm 2017.

Trên địa bàn thành phố có 2.267 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó có 1.416 công ty trách nhiệm hữu hạn, 638 công ty cổ phần; 139 doanh nghiệp tư nhân, 1 công ty hợp danh; 18 hợp tác xã; 45 văn phòng đại diện. Cụm công nghiệp An Xá có 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, trong đó có 62 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất với tổng mức đầu tư của các doanh nghiệp ước thực hiện hết năm 2018 đạt 1.180 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã hoạt động tạo việc làm cho trên 3.600 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp An Xá ước đạt 2.650 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 32 tỷ đồng.

Sản xuất các sản phẩm cơ khí đúc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi, Cụm công nghiệp An Xá.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp An Xá đã làm tốt công tác hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ, phổ biến kịp thời các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, thành phố; tư vấn tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Tranh thủ sự quan tâm của thành phố, các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đầu tư cải tiến công nghệ, thiết bị, máy móc, nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến thức quản lý, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm…

Tuy nhiên, với vai trò trung tâm kinh tế công nghiệp của tỉnh, tăng trưởng sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu.

Năm 2019 là năm quyết định đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do vậy thành phố cần có những giải pháp và bước đi quyết liệt để tạo sự bứt phá trong phát triển công nghiệp.

Theo đó, Tp. Nam Định tập trung thực hiện một số giải pháp triệt để như: khuyến khích doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp động lực như cơ khí chế tạo, điện tử và các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dân doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất các sản phẩm truyền thống, làm vệ tinh cho các cơ sở sản xuất lớn…

Thành phố Nam Định phấn đấu năm 2019 thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 15,5%; giá trị xuất khẩu tăng 14% để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Bùi Cường

Authors