(TBMK) - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi diện tích 1810,8ha (khu 174ha cũ), phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.

Quy hoạch khu đô thị Thạch Mỹ Lợi

Theo đó, quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 9,512,7 m2 (xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T000082/1a do Sở Tài nguyên Môi trường cấp ngày 12/6/2007), vị trí, ranh giới khu đất xác định theo bản đồ vị trí phân lô số 12236/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên – Môi trường duyệt ngày 27/2/2006.

Cụ thể, phía Đông Bắc giáp đường Đồng Văn Cống lộ giới 60m; phía Tây Bắc giáp đường Nguyễn Địa Lô lộ giới 20m; phía Tây Nam giáp đường nội bộ lộ giới 12m; phía Đông Nam giáp đường Nguyễn Mộng Tuân lộ giới 12m.

Về nội dung điều chỉnh, khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi được điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư thạnh mỹ lợi diện tích 180,8ha (khu 174ha cũ) thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của khu vực, góp phần khai thác sử dụng đất hiệu quả; xác định tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kiến trúc chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh quy hoạch.

Cụ thể, theo đồ án quy hoạch được phê duyệt trước đây khu 9,5ha trong khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi được quy hoạch xây dựng bệnh viện đa khoa, sau khi điều chỉnh đã chuyển đổi thành đất nhóm nhà ở quy hoạch ngắn hạn. Ngoài ra, đối với dự án nhà ở tại ô phố I-N5A cần phải lập lại thủ tục công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.

Lãnh đạo Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận 2 cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được nêu. Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có những giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

Authors