100% đại biểu tham dự Phiên họp 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/4 tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo thẩm tra Đề án của Chính phủ, ngày 05/4/2019, Ủy ban Pháp luật có Báo cáo số 2212/BC-UBPL14 thẩm tra Đề án của Chính phủ về việc thành lập 05 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Pháp luật đã thực hiện thẩm tra, xem xét Đề án trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ sự phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn cần thiết phải thành lập 05 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Kết quả cho thấy, thị xã Long Khánh và tất cả 15 đơn vị cấp xã trực thuộc không có trường hợp nào chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thuộc diện phải tiến hành sắp xếp ngay trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai là cần thiết. 05 xã và thị xã Long Khánh đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập phường, thành phố theo quy định của pháp luật. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật.

Do vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

100% các thành viên tham dự Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Để bảo đảm tính hiệu lực và đồng bộ trong việc thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đơn giản hóa thủ tục hành chính; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao  và Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết một điều (Điều 2) về việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh trên cơ sở kế thừa nguyên trạng Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh.

Để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 (dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình chưa xác định ngày có hiệu lực của Nghị quyết).

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Pháp luật, qua biểu quyết, 100% các thành viên tham dự Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Authors