(TBMK) – Tuyến đường giao thông ven biển từ TP Sầm Sơn đi Khu Kinh tế Nghi Sơn có chiều dài nền đường đang thi công 5,07km/16,94km. Khối lượng thực hiện đến hết tháng 9 năm 2018 đạt 126,19 tỷ đồng/921 tỷ đồng giá trị xây lắp của dự án.


Trong đó, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đang triển khai 2 mũi thi công nền đường và 1 mũi thi công chế tạo cấu kiện đúc sẵn từ Km2+00 – Km4+200. Khối lượng đã thi công 64,69 tỷ đồng/475,5 tỷ đồng (13,6%). Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đang triển khai 1 mũi thi công nền đường, 1 mũi thi công lắp đặt chế tạo cấu kiện đúc sẵn từ Km4+800 – Km6+700 thuộc địa phận TP Sầm Sơn và 1 mũi thi công nền đường từ Km11+800 – Km12+100 thuộc địa phận huyện Quảng Xương. Khối lượng đã thi công  61,5 tỷ đồng/449,1 tỷ đồng (13,69%).

Thùy Chi

Authors