(TBMK) – Thanh Hóa có 152.659 ha tre, luồng phân bố chủ yếu ở 11 huyện phía Tây của tỉnh.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh này, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển bền vững vùng nguyên liệu, tổ chức những đoàn công tác thăm, khảo sát công nghệ chế biến tre luồng tại các tỉnh trong nước và tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa có nhiều chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến tre luồng. Qua đó, trên địa bàn tỉnh đã có 126 cơ sở chế biến sản phẩm từ tre, luồng, trong đó có 9 HTX, 17 công ty trong nước, 1 công ty nước ngoài và 99 hộ kinh doanh cá thể, với các sản phẩm chủ yếu như vật liệu xây dựng, làm ván ép, ván dăm, làm tăm mành, đũa, đồ trang trí mỹ nghệ, nguyên liệu sản xuất giấy… Giá trị sản xuất hàng hóa từ tre, luồng hàng năm đạt khoảng 10 tỷ đồng.

Để quảng bá hình ảnh, tiềm năng tre luồng xứ Thanh; thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến tre luồng của địa phương, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2869/ QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa.

Authors