Tỉnh Thanh Hóa hiện có 30 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có 21 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ. 5 tháng đầu năm 2019, các cơ sở đã sản xuất được gần 128.000 tấn phân bón, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Thông qua hệ thống gần 1.000 đại lý phân phối và các đơn vị, đoàn thể tham gia cung ứng phân bón, lượng và chủng loại phân bón đã đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Một số doanh nghiệp lớn, như: Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa, Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị… đang tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, xúc tiến mở rộng hệ thống phân phối, cung ứng phân bón ra các tỉnh và thành phố trong cả nước.

Authors