(TBMK) – Liên tiếp trong nhiều năm qua, Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả cải thiện công tác quản lý môi trường như: Cải cách hành chính về môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh… Nhờ đó, đã giảm thiểu đáng kể các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển kinh tế xanh tại địa phương.

Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Thanh Hóa chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Phối hợp BVMT

Theo Báo cáo của Chi cục Môi trường tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2017 đến nay Chi cục đã triển khai nhiều hoạt động BVMT, như: Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn… Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững với 15 ban, ngành, đoàn thể để đánh giá kết quả đạt được và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân; thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.

Từ thực tiễn, công tác BVMT tại Thanh Hóa được nâng cao rõ rệt, số lượng các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm môi trường giảm, hoàn thành Kế hoạch giám sát môi trường tại 90 cơ sở, doanh nghiệp sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và đề án BVMT; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm, cụ thể: Tổ chức kiểm tra tại 90 cơ sở, xử phạt 04 đơn vị, tổng số tiền phạt là 115 triệu đồng; Năm 2018 kiểm tra tại 90 cơ sở, xử phạt 6 đơn vị, tổng số tiền phạt là 84,5 triệu đồng, ngoài ra đã tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại 27 cơ sở giặt bao bì trên địa bàn xã Thái Hòa (Triệu Sơn), xử lý vi phạm hành chính đối với 26 đơn vị với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 792 triệu đồng, tổ chức kiểm tra, giải quyết 51 sự vụ, xử lý vi phạm hành chính đối với 05 đơn vị số tiền 197,5 triệu đồng; quý I/2019 kiểm tra tại 10 cơ sở.

Theo ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Thanh Hóa: Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, đề án BVMT, xác nhận bản cam kết BVMT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những cơ sở, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BVMT. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho BVMT, thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn…

Đặc biệt, vừa qua Chi cục đã tham mưu cho Sở và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 198/ KH-UBND ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. Chi cục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 với phương châm loại bỏ rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhất là ở bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, cùng các Khu lịch và trên địa bàn Khu dân cư.

Ly Sơn

Authors