(TBMK) - Xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc) vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Đây là xã đầu tiên của huyện Vĩnh Lộc được chỉ đạo điểm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện, sâu rộng ở tất cả các thôn và các hộ gia đình.

Sau 10 năm xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng địa phương được quan tâm đầu tư phát triển một cách đồng bộ, đúng theo quy hoạch và xu thế phát triển. Bộ mặt của quê hương được đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại hơn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tạo ra sức mạnh tập thể trong chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện các công việc. Vì vậy, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, tổ chức chức cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận tổ Quốc và các đoàn thể được xếp loại cao và khen thưởng hàng năm.

Trong 10 năm, nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình đạt 309.754 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,5 triệu đồng/ người/ năm (năm 2011) lên 47,2 triệu đồng/ người/ năm (năm 2018), tăng 1,72 lần so với năm về đích NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,89% (năm 2011) xuống còn 0,51% (năm 2018); đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, trên các trục đường chính của xã, thôn được trồng cây xanh (15,8/ 24,14km, chiếm 65,53%) và xây các ô trồng hoa thay cỏ dại, bố trí các bình hoa nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp…

Bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Thành đã thực sự khởi sắc, khang trang

Bài học được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Vĩnh Thành rút ra đó là sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp uỷ đảng, chính quyền, định hướng cho các thôn đăng ký, xây dựng kế hoạch phù hợp, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ, động viên khen thưởng kịp thời và coi trọng công tác thông tin tuyên truyền để phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình…

Là xã đầu tiên của huyện hoàn thành xây dựng NTM năm 2013, cũng là xã đầu tiền đăng ký hoàn thành xã NTM nâng cao theo Quyết định số 25 của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu – đây là vinh dự lớn, là thời cơ thuận lợi để xã tiếp tục củng cố và phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng địa phương ngày thêm vững mạnh.

Authors