(TBMK) – Đến tháng 6/2019, Thọ Xuân đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới (NTM) cấp huyện…

Năm 2018, huyện Thọ Xuân có 36/38 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã Xuân Thắng, Xuân Lai nằm trong quy hoạch đô thị loại V và đô thị Lam Sơn – Sao Vàng; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 37 triệu đồng/ người/ năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,42 %, giảm 16,43% lần so với năm 2011; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 96,91%…

Diện mạo thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)

Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng để phát triển sản xuất… Đến tháng 6/2019, Thọ Xuân đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Tỉnh Thanh Hóa đã làm tờ trình gửi Văn phòng điều phối NTM Trung ương xem xét, thẩm định huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM năm 2019.

Authors