TBMK – 8 tháng đầu năm 2018, huyện Thiệu Hóa – tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 40 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện là 570 doanh nghiệp.


thời báo mêkong

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã và đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Để tăng số lượng doanh nghiệp, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Thiệu Hóa đang tích cực vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp.

Thùy Chi

Authors