(TBMK) - Hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, thực phẩm an toàn dự kiến sẽ diễn ra từ 21 đến 23/6 với nhiều chương trình hoạt động phong phú, sôi nổi.

Trong đó sẽ tổ chức thực hiện cả ba nội dung gồm: Lễ hội dưa, hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, thực phẩm an toàn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Đây cũng là dịp để đánh giá lại tình hình doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2018; đưa ra các giải pháp xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, các dự án ưu tiên và các cơ chế, chính sách để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh…

Authors