(TBMK) - Tỉnh Thanh Hóa hiện có 14.096 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, đạt 37,7 doanh nghiệp trên 1 vạn dân. 5 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có 928 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 31% so với kế hoạch năm.

Tổng số vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp là 3.278 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp thành lập mới ở các ngành nghề tăng cao như: Bán buôn – bán lẻ, sửa chữa ô tô – xe máy với 350 doanh nghiệp, chiếm 37,7%; lĩnh vực xây dựng có 230 doanh nghiệp, chiếm 24,7%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 198 doanh nghiệp, chiếm 21,3%; lĩnh vực dịch vụ việc làm, cho thuê máy móc thiết bị có 58 doanh nghiệp, chiếm 6,5%.

Một số ngành, nghề đăng ký giảm so với cùng kỳ như: Lĩnh vực thông tin, truyền thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục – đào tạo. Tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 7 cả nước về địa phương có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Authors