(TBMK) – Mới đây, Công ty CP Than Mông Dương đã tổ chức khen thưởng hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đào lò công trình lò ngầm vận tải thi công mức -250 – -440, ngầm thông gió thi công mức -250 – -400 duy trì sản xuất mỏ than Mông Dương do Công ty Xây lắp mỏ – TKV thi công.

Để thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình và tiến độ kế hoạch, Công ty Xây lắp mỏ – TKV đã phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Than Mông Dương tập trung thực hiện, trực tiếp là Phân xưởng Đào lò11-Công ty Xây lắp mỏ thi công. Đã huy động thiết bị, nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện, bố trí sản xuất khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ đào lò. Do vậy, tính đến ngày 16/4/2019, Phân xưởng Đào lò 11 – Công ty Xây lắp mỏ đã thi công lò ngầm vận tải thi công mức -250 – -440, ngầm thông gió thi công mức -250 – -400 đến mức -400, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra và đạt mức -400 trước 14 ngày theo tiến độ kế hoạch.

Để ghi nhận và động viên kịp thời công trình hoàn thành trước tiến độ, Công ty CP Than Mông Dương đã quyết định thưởng 50 triệu đồng cho Phân xưởng Đào lò 11 – Công ty Xây lắp mỏ.

Hải Tân (Than Mông Dương)

Authors