(TBMK) - Ngày 11/8, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương làm Trưởng đoàn đã về thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế TX Phổ Yên, đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Giai đoạn 2011 – 2018, tổng nguồn vốn Thị xã huy động thực hiện các tiêu chí là trên 2.267 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 353 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 283 tỷ đồng; ngân sách Thị xã trên 877 tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp 175 tỷ đồng.

Đến nay, 14/14 xã trên địa bàn TX Phổ Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn NTM; hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đề nghị Thị xã cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể nhằm giữ vững, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét ra quyết định công nhận TX Phổ Yên đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Authors