(TBMK) - Theo Cục Thuế Thái Nguyên, trong tháng 7, toàn ngành Thuế tỉnh thu được 1.011 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất thu được 939 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng thu được 6.807 tỷ đồng (loại trừ tiền đất được 5.866 tỷ đồng), bằng 58% dự toán năm được giao, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, trong 7 tháng, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 723 tỷ đồng; lệ phí trước bạ được 280 tỷ đồng; tiền thuê đất được 445 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 2.203 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường được 264 tỷ đồng; thu cấp quyền khai thác khoáng sản được 139 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp địa phương được 33 tỷ đồng.

Về cơ bản, các chỉ tiêu thu đều đảm bảo và vượt tiến độ thu bình quân trong năm. Chỉ có 2 khoản thu gồm: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 48% và thuế thu nhập cá nhân đạt 56% kế hoạch năm.

C.ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo là một trong những doanh nghiệp có đóng góp khá lớn cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên. Riêng trong tháng 7, C.ty nộp được 32 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên, tăng trưởng thu ngân sách nhà nước năm sau phải cao hơn năm trước luôn là một áp lực không nhỏ của ngành Thuế. Trên cơ sở dự toán được giao, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như Tổng cục Thuế để từ đó cụ thể hóa thành giải pháp của mình.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp với các sở, ngành địa phương để quản lý chặt chẽ khoản nợ thuế, triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Authors