(TBMK) - Dự án xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải công nghiệp và y tế tại tỉnh Thái Nguyên do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 2.036 tỷ đồng. Công suất xử lý chất thải công nghiệp dự kiến là 300 tấn/ngày, công suất xử lý chất thải nguy hại là 300 tấn/ngày. Công suất phát điện khoảng 13MW (sử dụng 2 tổ máy phát điện tuabin hơi nước, tận dụng nhiệt khi đốt rác; mỗi tổ máy có công suất phát điện 6,5 MW).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giai đoạn 2 (khởi công từ năm 2023) có tổng vốn đầu tư khoảng 1.566,3 tỷ đồng. Công suất xử lý và tái chế chất thải công nghiệp (nguy hại và thông thường) và chất thải y tế là 600 tấn/ngày. Công suất xử lý chất thải nguy hại lỏng là 300 tấn/ngày.

Nhà máy được đặt tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên với tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 285.300m2. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.602 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư là 720,46 tỷ đồng, vốn vay là 2.881,84 tỷ đồng.

Authors